Trefwoorden vaardigheden
Blz.handl.
Je kunt ...

Niveau 1 - Klik hier voor de korte uitleg. Klik op het trefwoord voor de uitgebreide uitleg.
Program-New
8
op de juiste wijze met een Baltieprogramma beginnen.

Opslaan als BPR
8
een programma met de juiste naam opslaan in de eigen map.

Downloaden
9
een programma van de Wiki downloaden.

Openen als BPR
9
een BPR openen en opslaan.

Openen als BZIP
10
een BZIP openen en opslaan.

Vooruit, Linksom, Rechtsom
11
Baltie over het scherm laten bewegen.

Pauze
12
het pauze-pictogram aan het eind van het programma gebruiken.

Stickers plakken

een sticker selecteren uit de stickermap en die door Baltie op de juiste plek laten plakken.

Spatie
13
de spatie gebruiken om fouten te voorkomen.
Zie ook: http://www.youtube.com/watch?v=4XBrK16NdJo

Enter
13
korte programmaregels maken.

Snelheid
11
Baltie in verschillende snelheden laten bewegen.

Niveau 2 - Klik hier voor de korte uitleg.
Toverwolk
5
Baltie stickers laten plakken met en zonder toverwolk.

Herhaal
14
m.b.v. accolades handelingen laten herhalen.

Transparantie
15
Baltie één of alle sticker(s) transparant laten plakken.

Pauze
12
een pauze inlassen of m.b.v. het pauze-pictogram systematisch naar een fout zoeken.

Tekstcommentaar
17
toelichtingen toevoegen.

Onzichtbaar/zichtbaar
5
Baltie tijdelijk onzichtbaar maken.

Niveau 3 - Klik hier voor de korte uitleg.
Achtergrond
18
een achtergrond vanuit mode 1 in mode 3 gebruiken.

Meer achtergronden
18
verschillende achtergronden gebruiken.

Ander figuur
16
Baltie in een ander figuurtje veranderen.
Zie ook: http://www.youtube.com/watch?v=VOznuIlE9Pc

Opslaan als BZIP
22
een programma als BZIP opslaan.

Uploaden
23
een programma als BZIP uploaden op de Wiki.

Regelcommentaar
17
een programmaregel tijdelijk uitschakelen.

Niveau 4 - Klik hier voor de korte uitleg.
SGP-Paint
19
met SGP Paint zelf achtergronden maken en deze in mode 3 gebruiken.

Geluid
24
geluidsfragmenten gebruiken.

Geluid opnemen
25
zelf geluidsfragmenten opnemen.

Teksten
26
een tekst op het scherm plaatsen.

Positie
27
teksten, Baltie en stickers op een bepaalde plek op het scherm plaatsen.

Niveau 5 - Klik hier voor de korte uitleg.
IF
28
een IF statement gebruiken.

Variabelen
29
gebruik maken van variabelen

Helpers
31
subroutines gebruiken (Helpers).