Baltie Baltie is een educatieve, grafische programmeertaal waarmee je tekeningen en animaties kunt maken.

Het is ook de naam van het tovenaartje van het programma dat commando’s uitvoert en stickers tovert.
Het programma kent drie niveaus:

Tekenen (vanaf 4 jaar): Kinderen leren de muis te gebruiken, een tekening te maken, een bestand op te slaan en te openen.

Toveren (vanaf 5 jaar): Kinderen selecteren een sticker die vervolgens door Baltie op de tekening tevoorschijn wordt getoverd. In dit niveau moeten de kinderen Baltie eerst naar de goede plek dirigeren.
Ze leren hoe ze complexe acties moeten ontleden in een serie simpele commando’s, die door Baltie uitgevoerd kunnen worden.

Programmeren (vanaf 6 jaar): De kinderen maken een tekening of een animatie door middel van programmeren.

Onderwijskundige meerwaarde

Tekenen
Kinderen kunnen op een heel eenvoudige manier een tekening maken. Ze zoeken een sticker uit op een stickervel en plakken die op de tekening. De stickers kunnen verplaatst, gekopieerd en verwijderd worden.
Een van de veertien stickervellen:
external image vel0.jpg
Jonge kinderen kunnen op deze wijze al met Baltie werken.
external image milou.gif
Tekeningen kunnen ook op een andere wijze gemaakt worden. Hiervoor heeft Baltie een ingebouwd tekenprogramma (SGP Paint):
external image Paint.jpg
Het lijkt wel een beetje op Microsoft Paint. Net als in dit programma kun je tekeningen maken, waarbij gebruik gemaakt kan worden van allerlei tekengereedschappen. Het programma wordt ook gebruikt om bestaande stickers te kopiëren en te wijzigen of om nieuwe stickers te maken.
Er kunnen ook BMP bestanden worden geïmporteerd, die vervolgens in stickers “gesneden” kunnen worden. Zo kunnen zelfs foto’s als basis dienen voor het maken van stickers. Mogelijkheden genoeg voor creatieve leerlingen!
De tekeningen die gemaakt (of geïmporteerd) worden kunnen weer als achtergrond dienen voor de animaties. Net als bij een poppenkast kan er regelmatig van achtergrond gewisseld worden. Zo kan een groepswerk ontstaan, want er zijn verschillende taken te onderscheiden:
- het verzinnen van een verhaal;
- het opnemen van geluiden (want die kunnen opgenomen en toegevoegd worden);
- het maken van verschillende achtergronden;
- het programmeren van de animaties.

Toveren
In dit niveau moet Baltie door het klikken op drie knoppen verplaatst worden: linksom, vooruit, rechtsom. Om dit te oefenen heb ik een aantal oefeningen gemaakt. Hieronder moet Baltie door een doolhof geloodst worden, waarbij ook hindernissen weggetoverd moeten worden. Kinderen die hier nog veel tijd voor nodig hebben, mogen gebruik maken van het deurtje. De afgelegde weg kan opgeslagen worden, zodat de oefening niet in een keer afgemaakt hoeft te worden.
Deze oefening gebruik ik ook in het derde niveau. Kinderen moeten dan een programma schrijven om Baltie door het doolhof te loodsen. Vooral dan maken kinderen gebruik van het deurtje (een stuk uit de muur toveren mag niet!), want dit valt (voor sommige kinderen van de middenbouw) nog niet mee.
external image doolhof.jpg
Programmeren kan in twee niveaus :
Novice (6-13 jaar):
baltie600.jpg
baltie600.jpg

Betekenis van de commandoknopjes:
external image commando%27s.jpg
Advanced (9-99 jaar):
baltie600b.jpg
baltie600b.jpg

Ook hoogbegaafde kinderen kunnen zich met dit programma uitleven!
Sinds kort is er een 3D uitvoering van Baltie: Baltie 4.NET.
Hiermee kunnen 3D animaties gemaakt worden.

baltie-3d.jpg
baltie-3d.jpg

In de zogenaamde interactieve mode kan het kind Baltie allerlei opdrachten laten uitvoeren door op de commandoknopjes bovenin de balk te klikken. Tegelijkertijd worden deze commando’s in het onderste venster opgeslagen in een programma. Zo kan een filmpje “handmatig” gemaakt worden. Deze mode is geschikt om kennis te maken met het programma. Kinderen voor wie het programmeren nog te moeilijk is, kunnen zo toch een filmpje maken en programmerende kinderen kunnen in deze mode even spieken als een scène te lastig wordt.

http://www.sgpsys.com/en/