Op verschillende OPONOA scholen wordt op dit moment ervaring opgedaan met de inzet van programmeertalen met als doel cognitief talent te stimuleren.
In het voorjaar van 2007 zijn we op een aantal scholen gestart met een pilot om talentvolle kinderen met behulp van programmeertalen uit te dagen tot creatief denken en probleemoplossend handelen.
In juni 2008 is de pilot geëvalueerd en hebben we besloten op de ingeslagen weg door te gaan. Er is vervolgens op veertien scholen met verschillende programmeertalen geëxperimenteerd: Lego Mindstorms, Scratch, Junior Control Insight, Game Maker en Baltie.
In 2009 hebben wij een subsidie voor een driejarig project ontvangen in het kader van de subsidieregeling "excellentieprogramma basisonderwijs". Het algemene oordeel van de adviescommissie was dat ons projectvoorstel innovatief en onderscheidend is.
De KPC Groep zorgde de eerste twee jaren van het project voor de onderwijskundige begeleiding.

Aan dit project nemen zes scholen deel:

OBS Op d'n Esch
Menno ter Braakschool
OBS Noord
OBS Kiezel en Kei
OBS De Keikamp
G.A. van der Lugtschool

Voorlopig kunnen alleen leerlingen en leerkrachten van de stichting OPONOA lid worden van deze Wiki. Voor andere belangstellenden is dat geen probleem: om kennis te kunnen nemen van de informatie en het lesmateriaal is het niet nodig om in te loggen.

Voor alle vragen en opmerkingen: E-mail

Eventuele reactie via deze pagina (na verversen - F5):


2015/2016:
Jaarverslag wiki 2015 2016, 20160419_140049.jpg
Op de zes scholen die in het verleden deelnamen aan het zogenoemde excellentieproject werden, na de beëindiging van de subsidie, door de coördinator programmeertalen “gastlessen” programmeren verzorgd. Aan (maximaal 8) meerbegaafden is zo een uur per week les gegeven. De “gastdocent” ondersteunde het leerproces door de juiste vragen te stellen, feedback te geven en te wijzen op inconsistenties. Op die manier worden de kinderen uitgedaagd tot creatief denken en kunnen ze geholpen worden te werken aan een hogere orde van denken.

Bij deze lessen werd gebruik gemaakt van de website studio.code.org. De kinderen krijgen hier, oplopend in moeilijkheidsgraad en ter voorbereiding op andere programmeertalen, diverse programmeerconcepten aangeboden, die vervolgens in

een soort puzzel moeten worden toegepast. Na afsluiting van een cursus ontvangen de leerlingen een certificaat.

Een selecte groep kinderen die al het cursusaanbod van studio.code.org dat wij van belang achtten doorlopen hadden en zich zo dus programmeerbegrippen eigen maakten en heel veel programmeerervaring op deden, zijn aan het werk geweest met pittiger programmeeropdrachten. Een van de kinderen werkte met de programmeertaal Snap! (een variant van Scratch die ook gebruikt wordt op van de universiteit van Berkeley) en maakte zo onder andere een eigen spel:Daarnaast hebben twee leerlingen van een groep 8 na een aantal weken "programmeerervaring" met Sniff voor de Mincraft Pi omgeving op te hebben gedaan en (een aantal jaren) programmeerervaring opgedaan door te werken met het materiaal van studio.code.org en met verschillende uitdagende Scratch-opdrachten de opdracht gekregen om in de Sniff voor de Mincraft Pi omgeving een spel te programmeren.
Deze kinderen werden bij het werken aan dit project begeleid door Ton Smit, sinds 2012 in ruste, gepassioneerd voortrekker van programmeren binnen het basisonderwijs.

In het bestuursakkoord is vermeld dat alle scholen zelf aan de slag gaan met (een vorm van) programmeren en/of computational thinking. Om de OPONOA-scholen te helpen, is er vorig jaar een versnellingsvraag met als overkoepelende vraag “Hoe kunnen we een leerlijn programmeren implementeren in het basisonderwijs?” bij de PO-raad ingediend die gehonoreerd werd.
Om deze vraag te beantwoorden, hebben we samengewerkt met collega’s van Onderwijsgroep FIER, SLO en Kennisnet.
De leerlijn die is ontwikkeld, is gebaseerd op “unplugged” programmeren (computational thinking). Dit wil zeggen dat er geen apparatuur nodig is om deze lessen te geven.
Door als school deze leerlijn uit te voeren, leren de leerlingen van groep 1 t/m 8 de “grammatica” van het programmeren. Voor alle groepen zijn er specifieke (voorbeeld)lessen die aansluiten bij het leerplankader computational thinking van het SLO.
Een aantal OPONOA-collega’s heeft op 30 maart een eerste inzage in het ontwikkelde materiaal gehad. De eerste reacties waren positief.
Op 25 mei is tijdens een landelijk minisymposium over computational thinking de leerlijn programmeren officieel gelanceerd, waarmee voor iedereen vrij beschikbaar is gekomen.
Wie wil beginnen met programmeeractiviteiten, maar niet weet hoe te beginnen, zou gebruik kunnen maken van deze leerlijn met bijbehorende (voorbeeld)activiteiten.
Daarnaast is er ook een workshop voor leerkrachten gemaakt om bekend te raken met programmeren en computational thinking.

De OPONOA-scholen zouden nu zelf handen en voeten moeten kunnen geven aan computational thinking- / programmeeronderwijs. Indien gewenst is er op afroep hulp van de coördinator programmeertalen beschikbaar.

In schooljaar 2015-2016 is OPONOA op verschillende momenten in de media geweest met betrekking tot (leren) programmeren:

De leerlijn programmeren / computational thinking:

Leerlijn programmeren, screenshot.JPG

Ter "illustratie" van de gezamenlijk ontwikkelde leerlijn programmeren is het artikel "Leerlijn geeft houvast bij programmeren op school" gepubliceerd waarin collega Teun Meijer van Onderwijsgroep FIER een en ander toelicht.

Al enige tijd zijn we met collega's uit Friesland en mensen van Kennisnet en SLO bezig met het ontwikkelen van een leerlijn programmeren / computational thinking. Zaterdag 14 mei verscheen er in het AD en De Gelderlander een artikel waarin de Friese collega's vertellen over ons werk.

Foto artikel AD & De Gelderlander 20160514_175705-1.jpg

Joëlle Poortvliet heeft, met medewerking van leerlingen van OBS Kiezel en Kei en fotograaf Joost Grol, voor het AOb-blad "Onderwijsblad" een interview met OPONOA verzorgd: "Programmeren zonder computer"

Marianne Eggink heeft namens Kennisnet een deel van een interview met OPONOA gebruikt voor het artikel “Waarom scholen programmeren in het onderwijs moeilijk vinden”.
Dit artikel “begeleidt” de uitkomst van de peiling met betrekking tot programmeren.

Frank Meijer en Rick van de Lustgraaf, studenten op de school voor journalistiek van de Hogeschool Utrecht, hebben gefilmd tijdens gastlessen programmeren bij Op d’n Esch en de Menno ter Braakschool.
Frank en Rick verzorgen ook een blog over het schoolvak programmeren die via deze link te vinden is.

Op 8 januari 2016 heeft er een gesprek over de in ontwikkeling zijnde leerlijn programmeren plaatsgevonden waarvan Don Zuiderman, docent ICT & Onderwijs voor de PABO van Hogeschool Utrecht, een podcast heeft verzorgd.

Muriël Warners heeft namens Kennisnet een interview verzorgd waarin een aantal "OPONOA"-tips om op school te starten met programmeren wordt weergegeven.

Op 13 oktober is er door Omroep Max tijdens een van de gastlessen op de Keikamp in Geesteren gefilmd ten behoeve van het programma Hallo Nederland. (Het betreffende fragment begint bij minuut 7 en duurt bijna 3 minuten)

OPONOA heeft samen met anderen voorafgaand aan de publicatie van het Kennisnetrapport “Computing onderwijs in de praktijk – wat kunnen we leren van de Britten?” advies mogen geven over het concept rapport.

Artikel over de start van de CodeWeek met bijdrage van onder andere OPONOA

Filmpje ter illustratie van de mede door OPONOA ingediende versnellingsvraag: Leerlijn programmeren en vaardigheden leerlingen2014/2015
Binnen de zes “excellentiescholen” is gewerkt aan een verdere implementatie van programmeertalen in het onderwijs. De subsidie die OPONOA daarvoor subsidie kreeg, liep met de zomer van 2014 (helaas) af. Gezocht is naar een vervolg. Dat is gelukt.

Door het wegvallen van de subsidie moest gezocht worden naar een andere invulling en opzet. Op dit moment verzorgt de coördinator Programmeertalen de lessen op de deelnemende scholen. Aan (maximaal 8) meerbegaafden wordt zo een uur per week les gegeven. De “gastdocent” ondersteunt het leerproces door de juiste vragen te stellen, feedback te geven en te
wijzen op inconsistenties. Op die manier kunnen kinderen uitgedaagd worden tot creatief denken en kunnen ze geholpen worden te werken aan een hogere orde van denken.
Programmeren met Code.JPG
Bij de lessen na de zomervakantie van 2014 werd gebruik gemaakt van de website studio.code.org. De kinderen krijgen hier, oplopend in moeilijkheidsgraad en ter voorbereiding op andere programmeertalen, diverse programmeerconcepten aangeboden, die vervolgens in een soort puzzel moeten worden toegepast. Na de afsluiting van een cursus ontvangen de leerlingen een certificaat.
Certificaten Menno, 7.JPG
Certificaten Van der Lugt.JPG
Certificaten ODE, 8.JPG

Boek CodeKlas, Bee-Bot.JPG
In het najaar van 2014 werden we benaderd om als een van de onderwijsbetrokkenen een bijdrage te leveren aan het boek “CodeKlas”, een inspiratieboek voor het basis- en voortgezet onderwijs. Diverse mensen uit het bedrijfsleven geven daarin aan dat het belangrijk is dat kinderen al op jonge leeftijd in aanmerking komen met programmeren. Onze bijdrage in het boek gaat over de programmeertool “Bee-Bot”. Op 1 april 2015 werd het boek gepresenteerd.

16 april werd de kennisdelingsbijeenkomst van NEMO en Platform Beta Techniek over programmeren bezocht. Een van de dingen die tijdens deze bijeenkomst opviel, was dat veel andere partijen in het onderwijs net als OPONOA graag zouden zien dat er een leerlijn programmeren zou worden ontwikkeld.

Op 22 april 2015 vond op initiatief van de PO-raad, in samenwerking met Kennisnet, de conferentie Beter en slimmer leren met ICT plaats. Bij deze conferentie werd de workshop “Meters maken met ICT in het onderwijs: het aanpakken van versnellingsvragen” bezocht. In deze workshop werd in gegaan op hoe een versnellingsvraag om het gebruik van ICT in scholen te bevorderen, geformuleerd en ingediend kan worden en op de ondersteuning die Kennisnet daarbij kan bieden.

Deze beide bijeenkomsten vormden de aanleiding om samen met drie andere besturen (OOADA, FIER en Kits Primair) een versnellingsvraag met als overkoepelende vraag “Hoe kunnen we een leerlijn programmeren implementeren in het basisonderwijs?” in te dienen. Deze aanvraag is gehonoreerd. Dit betekent dat er in het komende schooljaar door de verschillende partijen in samenwerking met anderen gewerkt zal worden aan het beantwoorden van deze vraag. De “resultaten” van deze samenwerking zullen naar verwachting van invloed zijn op de toekomst van het programmeren binnen OPONOA.

In de begroting zijn middelen opgenomen om de zes scholen in ieder geval in 2015 te ondersteunen. Bekeken wordt, op welke wijze het werken met programmeertalen enerzijds gekoppeld kan worden aan de actielijn uit het bestuursakkoord en anderzijds hoe de implementatie op de andere scholen binnen de stichting “uitgerold” zou kunnen worden.
Boek CodeKlas, kinderen met Bee-Bots.JPG
Verspreiden van ervaringen:
01-04-2015 lancering van het boek “CodeKlas” met een bijdrage van OPONOA over het werken met de Bee-Bot.
16-04-2015 bezoek aan kennisdelingsbijeenkomst van NEMO en Platform Beta Techniek over programmeren.
18-06-2015 bezoek aan PABO HU Amersfoort om met PABO-ICT-docenten Gerard Dummer en Don Zuiderman van gedachten te wisselen over het werken met programmeertalen in het basisonderwijs.
CodeKlas-voorkant-195x300.jpg
CodeKlas-header, klein.jpgOp 1 april 2015 werd het boek CodeKlas gelanceerd.

"CodeKlas is een inspiratieboek over programmeren met kinderen, voor leraren en ouders van kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs. Centraal staan vragen als: Wat is er zo leuk aan leren programmeren? En waarom zouden kinderen dat al op jonge leeftijd moeten leren? Hoe ga je zelf met kinderen aan de slag, op school en thuis?"
Bron: www.codeklas.nl

In dit boek zijn 40 programmeertools beschreven. Met medewerking van leerlingen van O.b.s. Kiezel en Kei is door OPONOA een artikel over het werken met de Bee-Bot verzorgd.
2013/2014

Ook dit schooljaar is er vooral gewerkt met de Bee-Bot en Baltie: verdieping in plaats van verbreding. Daarnaast is er geëxperimenteerd met het gebruik van de Pro-Bot.

De tijd die de coördinatoren beschikbaar hadden voor het werken met de programmeertalen, was beperkt tot ongeveer een middag per twee weken. Afhankelijk van het aantal leerlingen dat binnen de school met de programmeertalen werkte, werden de kinderen maximaal een maal per twee weken door de schoolcoördinatoren begeleid bij het werken met de programmeertalen.

Aan het begin van dit schooljaar was nog niet duidelijk of het werken met programmeertalen in de toekomst vanuit OPONOA financieel ondersteund zou blijven. Dit zou in ieder geval betekenen dat coördinatoren niet meer vrij geroosterd zouden worden en dat scholen op eigen kracht dit aanbod zouden moeten voortzetten.

De rol van de leerkracht blijft echter heel belangrijk. Hij/zij kan het leerproces ondersteunen door de juiste vragen te stellen, feedback te geven en te wijzen op inconsistenties. Op die manier kunnen kinderen uitgedaagd worden tot creatief denken en kunnen ze geholpen worden te werken aan een hogere orde van denken (Taxonomie van Bloom).

Daarnaast heeft er binnen de groep coördinatoren onder andere door mobiliteit een aantal wisselingen plaatsgevonden. Dit zorgde voor de “waarnemers” voor een behoorlijke uitdaging doordat zij minder goed op de hoogte waren.

Bovengenoemde ontwikkelingen gaven aanleiding om zorgen te maken over de continuering van het werken met de programmeertalen op de zes “excellentie”-scholen.

Zowel tijdens de bijeenkomsten met de coördinatoren als tijdens gesprekken met de betrokken directies werd gesproken over welke mogelijkheden er waren voor continuering.

In april 2014 stopte de ondersteuning voor Windows XP waardoor we genoodzaakt werden na te denken over de inzet van de huidige apparatuur en eventuele aanschaf van andere apparatuur. Er vond een oriëntatie plaats op de mogelijkheden tot programmeren op verschillende devices. Een van de conclusies die wellicht getrokken kan worden is dat het het overwegen waard kan zijn om te gaan werken met een webbased programmeertaal in plaats van Baltie.

Na rijp beraad is besloten dat er met ingang van het nieuwe schooljaar 2014-2015 voor de “excellentiescholen” een gastdocent voor een uur per week per “excellentieschool” ingezet zal gaan worden. De stichting heeft hiervoor middelen in de begroting opgenomen.

Verspreiden van ervaringen:
-08-2013 publicatie van het artikel over het programmeertalenproject van Thijs Richter in De Tondeldoos
13-11-2013 overhandiging aan prins Constantijn van Oranje-Nassau van het eerste exemplaar van het nieuwe inspiratieboek “Mijn Kind Online” met daarin aan artikel over het werken met de Bee-Bot
9-1-2014 bezoek van Joek van Montfort (Scratchweb) aan Kiezel en Kei om te zien hoe er binnen OPONOA gewerkt wordt met programmeren
10-4-2014 werkbezoek aan Joek van Montfort, delen van ervaringen met het werken met programmeertalen, waaronder het werken met Scratch (in het kader van het oriënteren op webbased programmeertalen)
Werken met de Bee-Bot en dan2.jpg
Werken met de Bee-Bot en dan2.jpg

In het augustusnummer van 2013 van De Tondeldoos staat een artikel over het programmeertalenproject, geschreven door Thijs Richter.
MijnKindOnline.jpg
Bijdrage aan boek MKO, Bee-Bot.JPG
Met medewerking van Petra Meuleman en leerlingen van De Keikamp hebben Lotte Boot en Nicole van den Bosch aan de hand van een interview een artikel over het werken met de Bee-Bot verzorgd. Het artikel is geschreven voor het inspiratieboek 'Mediawijsheid op de basisschool' van Mijn Kind Online.
Op woensdag 13 november 2013 werd het eerste exemplaar van het boek overhandigd aan dhr. Constantijn van Oranje-Nassau.


Klik hier om het hele boek te lezen.


2012/2013
We hebben ons ook dit schooljaar vooral beperkt tot het werken met de Bee-Bot en Baltie: verdieping in plaats van verbreding. Daarnaast is er geëxperimenteerd met het gebruik van de Pro-Bot.


De tijd die de coördinatoren beschikbaar hadden voor het werken met de programmeertalen, is, vergeleken met voorgaande jaren, gehalveerd. De reden is dat er minder financiële middelen beschikbaar zijn. Een van de gevolgen is dat de schoolcoördinatoren de leerlingen minder frequent kunnen begeleiden.
wiki jaarverslag, 12 13, IMG_0581, web.jpg

wiki jaarverslag, 12 13, 08072013161, web.jpg
Tijdens de vier bijeenkomsten met de coördinatoren is er onder andere gesproken over het gebruik van de Bee-Bot, Focus on Bee-Bot en Baltie. Tevens is er gewerkt aan de eigen vaardigheden op het gebied van het gebruik en beheer van de Wiki en het programmeren met Baltie. Ook vond er overleg plaats over het begeleiden van leerlingen, de rol van de leerkracht, de organisatie van de lessen en het heroverwegen van de bestaande leerlijn.


De rol van de leerkracht blijft heel belangrijk. Hij/zij kan het leerproces ondersteunen door de juiste vragen te stellen, feedback te geven en te wijzen op inconsistenties. Voorbeelden van geschikte vragen, gerubriceerd per denkniveau volgens de Taxonomie van Bloom, staan in de handleiding voor de leerkracht.

In de praktijk blijkt dat het noodzakelijk is dat sommige vaardigheden voorafgaand aan het daadwerkelijk programmeren aan de orde worden gesteld. Dit geldt ook voor het down- en uploaden van Baltie-bzip bestanden. Veel kinderen blijven dit lastig vinden.


Een groot probleem is het feit dat leerlingen over het algemeen de neiging hebben om eerst te doen en daarna na te denken. Bovendien blijken zij de toelichtingen bij de oefeningen over het hoofd te zien (“Moet dat dan?”) of slechts oppervlakkig te lezen. Het is heel zinvol dit voortdurend bij de kinderen onder de aandacht te brengen.
wiki jaarverslag, 12 13, IMG_0562, web.jpg
Het blijkt dat het aanbieden van een game, waarvan slechts het raamwerk af is, een goede manier is om kinderen uit te dagen tot creatief denken. Als ze vervolgens routines gaan schrijven om hun ideeën praktisch te verwezenlijken, moet menig programmeertaalprobleem worden opgelost.
wiki jaarverslag, 12 13, IMG_0550, web.jpg
Verspreiden van ervaringen

-02-2013 bijdrage aan artikel in De Tondeldoos over het programmeertalenproject
-06-2013 bijdrage aan inspiratieboek “Mijn Kind Online” over het werken met de Bee-Bot

Helaas voor de belangenbehartiging van het werken met programmeertalen door kinderen is Ton Smit, enthousiast en gedreven Coördinator Programmeertalen, in juni 2012 gestopt met werken. Hij was/is zeer bedreven in het werken met programmeertalen met als doel cognitief talent te stimuleren. Het werk van Ton is door een collega overgenomen.

Het project wordt het komende schooljaar op de zes excellentiescholen voortgezet. De stichting heeft middelen in de begroting opgenomen om de scholen te kunnen ondersteunen bij de verdere implementatie van de programmeertalen.
2011/2012

We hebben ons dit schooljaar vooral beperkt tot het werken met de Bee-Bot en Baltie: verdieping in plaats van verbreding.

De bijeenkomsten met de coördinatoren stonden dit jaar vooral in het kader van het vergroten van eigen vaardigheden. Dit betrof vooral het programma Baltie en het gebruik en beheer van de Wiki. Verder werd er met het softwareprogramma Focus on Bee-Bot en Flowol gewerkt en vond er overleg plaats over het begeleiden van de leerlingen, de rol van de leerkracht, tutoring en het gebruik van de toetsen en checklisten.

De rol van de leerkracht is heel belangrijk. Hij/zij kan het leerproces ondersteunen door de juiste vragen te stellen, feedback te geven en te wijzen op inconsistenties. Voorbeelden van geschikte vragen, gerubriceerd per denkniveau volgens de Taxonomie van Bloom, staan in de handleiding voor de leerkracht.

Het is noodzakelijk om sommige grondbeginselen voorafgaand aan een opdracht, klassikaal of in een klein groepje, aan de orde te stellen voordat de leerlingen er mee oefenen. Dit geldt ook voor het down- en uploaden van Baltie-bzip bestanden. In de praktijk blijkt dat kinderen hier heel veel moeite mee hebben.

Een groot probleem is het feit dat leerlingen over het algemeen de neiging hebben om eerst te doen en daarna na te denken. Bovendien blijken zij de toelichtingen bij de oefeningen vaak niet (“Moet dat dan?”) of slechts oppervlakkig te lezen. Het is heel belangrijk hier veel aandacht aan te besteden.

Het blijkt dat het aanbieden van een game, waarvan slechts het raamwerk af is, een goede manier is om kinderen uit te dagen tot creatief denken. Als ze vervolgens routines gaan schrijven om hun ideeën praktisch te verwezenlijken, moet menig programmeertaalprobleem worden opgelost.

Verspreiden van ervaringen

-10-2011 artikel in Vives over het programmeertalenproject
21-11-2011Studiedag Windesheim Flevoland – workshop Bee-Bot
27-03-2012 Samenwerkingsverband Berkeldal – Themamiddag hoogbegaafdheid en ICT - workshop Bee-Bot en Baltie
29-03-2012 IPON Utrecht - workshop Baltie en Bee-Bot

In mei hebben de scholen deelgenomen aan de internationale Baltie contest. Bijzonderheden daarover zijn te vinden op de Baltie contestpagina.

Het project wordt de komende twee schooljaren op de zes excellentiescholen voortgezet. De stichting heeft middelen in de begroting opgenomen om de scholen te kunnen ondersteuning bij de verdere implementatie van de programmeertalen. Het is de bedoeling dat vanaf het schooljaar 2014/2015 ook de overige OPONOA-scholen met programmeertalen gaan werken, voorzover ze dat nu al niet doen.

vives.jpg
In het oktobernummer van Vives staat een artikel over het programmeertalenproject, geschreven door Carla Desain:ipon.jpg
IPON-1.jpg
IPON-2.jpg
IPON-3.jpg
Tijdens de workshop 'Van programmeren leer je beter denken' hebben 50 IPON bezoekers kennis gemaakt met de Bee-Bot en Baltie.

Excellentiebijeenkomst.jpg
Ik wil alle kinderen die een tekening, een verhaaltje of een gedichtje voor mij hebben gemaakt daarvoor bedanken. Op de foto krijg ik de map met jullie werkstukjes van juf Aurora.
In het menu van de Wiki staat bij Baltie het menu-item ‘Projecten’. Ik hoop dat ik kan meegenieten van jullie filmpjes en spelletjes die daar komen te staan!

meester/meneer Ton


DV.jpgDinsdag 26 juni 2012 hebben de kinderen van Da Vinci afscheid genomen van meester Ton.

Ze hadden een heerlijke High Tea georganiseerd. Bovendien hebben alle kinderen een filmpje of game geprogrammeerd. Klik op deze link om deze te bekijken.
2010/2011

In augustus 2010 vond een studiedag plaats voor de excellentiecoördinatoren en hun directeuren. Er werden twee workshops verzorgd over programmeertalen, waarvan een door Creative Learning Lab, en het middagdeel stond in het teken van de borging van het onderwijs aan talentvolle leerlingen in het algemeen, met daarbij de plaats van de programmeertalen in het bijzonder.

In oktober hebben medewerkers van de SLO een monitoring uitgevoerd. Zij voerden gesprekken met de schooldirectie, een leerkracht en leerlingen van een van de scholen (OBS De Keikamp) en iemand van de algemene directie. De gesprekken verliepen positief.

In de loop van 2010 is een doorlopende lijn ontwikkeld. In de onderbouw beginnen de kinderen met de Bee-Bot, een programmeerbare bij, die bepaalde trajecten moet afleggen en opdrachten moet uitvoeren. Daarna wordt een virtuele bij geprogrammeerd met behulp van een computerprogramma. Vanaf groep 3 programmeren de kinderen in Baltie 3, een grafische programmeertaal waarmee ze tekeningen, animaties en spelletjes maken. We hebben daar Flowol4 aan toegevoegd. Met behulp van dit programma leren kinderen met stroomdiagrammen werken. Dit helpt hen een programma gestructureerd op te bouwen, niet alleen in Flowol4, maar ook in Baltie. Flowol4 vervangt Junior Control Insight. Hoewel met Junior Control Insight goede ervaringen zijn opgedaan, blijkt dat de implementatie van dit programma toch lastig is. Bovendien maakt het werken met grafieken het mogelijk Flowol4 te gebruiken voor toepassingen op het gebied van wetenschap en techniek.

Tijdens de negen bijeenkomsten met de coördinatoren werd er gesproken over de organisatie van de lessen en het gebruik van checklisten en toetsen. Gert ten Hove heeft het peerScholarship geïntroduceerd, een webbased omgeving waarin kinderen elkaars werk evalueren en beoordelen met als doel hen aan te moedigen hun werk (opnieuw) kritisch te beoordelen. We hebben deelgenomen aan een pilot van de Universiteit van Toronto. Het is de bedoeling om in 2011/2012 opnieuw deel te nemen aan een door de KPC Groep georganiseerde pilot met de vernieuwde versie.
De coördinatoren werkten aan hun eigen vaardigheden met betrekking tot Baltie, de Bee-Bot en Flowol.

In januari 2011 hebben we een korte presentatie op het Staring College in Lochem gehouden en in Amsterdam hebben we op verzoek van Creative Learning Lab/Waag Society twee Bee-Bot workshops verzorgd (zie ook de Bee-Bot pagina).

Drie leerlingen behaalden een plaats in de top 100 van de internationale Baltiecontest, waarvoor zich meer dan 2000 kinderen hadden ingeschreven. Zie ook Baltie-wedstrijd.

Dit schooljaar hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met medewerkers van Creative Learning Lab/Waag Society om te zien of we gezamenlijk een project zouden kunnen starten. Het betrof de combinaties Baltie-Arduino en Flowol-Arduino. Tot op heden heeft dit nog niet tot concrete projecten geleid.

2009/2010

In 2009/2010 lag de nadruk op de signalering van talentvolle kinderen. Daarbij werden wij ondersteund door Gert ten Hove (KPC Groep) en Desirée Houkema (SLO).
Tegelijkertijd is er met drie programmeertalen gewerkt: Baltie, Junior Control Insight en Scratch, met de nadruk op Baltie. De ervaringen met Baltie waren zodanig dat besloten werd Baltie als basisprogrammeertaal te gebruiken. Deze taal is te gebruiken in groep 3 t/m 8. In de kleutergroepen wordt er als voorbereiding met de Bee-Bot gewerkt.

Er werden tien bijeenkomsten gehouden:

nov. 2009: presentatie van het projectplan, overleg over de werkwijze
nov. 2009: cursus Baltie 3
dec. 2009: cursus Junior Control Insight
dec. 2009: bijeenkomst over signaleringsinstrumenten hoogbegaafdheid
jan. 2010: cursus Baltie 3 en Junior Control Insight
feb. 2010: bijeenkomst over hoogbegaafdheid en de checklist hoogbegaafdheid, m.m.v. Desirée Houkema van de SLO
mrt. 2010: checklist denkvaardigheden/denkhoudingen, de rol van de coördinatoren, cursus Baltie 3 en Junior Control Insight
mrt. 2010: 2e bijeenkomst over hoogbegaafdheid en de checklist hoogbegaafdheid, m.m.v. Desirée Houkema
apr. 2010: cursus Baltie 3, Scratch
apr. 2010: cursus Baltie 3, demonstratie Baltie 4 C#

Workshops/seminar:

okt. 2009: workshop Scratch in Arnhem
mrt. 2010: workshop Lego Mindstorms NXT voor TOF Onderwijs in Tubbergen
mei 2010: seminar Junior Control Insight en Lego Mindstorms NXT - AMSTEL Instituut, Amsterdam


Deze Wiki wordt gebruikt om andere scholen kennis te laten nemen van onze ervaringen. Bovendien wordt er lesmateriaal via deze site beschikbaar gesteld.


go.mikogo.com

SugarSync