Array's (1)

Een array (reeks of rij) is een verzameling van bepaalde waarden.
In onderstaand rekenspel worden willekeurig getallen op het scherm geplaatst. Je kunt voor iedere plek een variabele maken waarin de waarde van het getal op die plek wordt opgeslagen, maar dan heb je 70 variabelen nodig. Dan is het handiger om al die waarden in één array op te slaan.
Baltie_rekenspel.jpg


Uitleg:

Een variabele is in Baltie een laatje waar je een getal in kunt bewaren.

Een array is een lange la, waarin je een hele reeks getallen kunt bewaren. Een andere naam voor array is dan ook reeks of rij.

Die lange la is verdeeld in vakjes, die genummerd zijn. Het eerste vakje krijgt nummer 1, het tweede nummer 2, enz.

Aan het begin van het programma bepaal je zelf hoeveel vakjes er in die la zitten.

In onderstaand programma loopt Baltie van sticker naar sticker.
Van elke sticker noteert hij het nummer en legt dat in een vakje van de la "Stickers".
Daarna gaat hij terug en loopt hij in de rij boven de stickers.
Elke keer als hij boven een sticker is, kijkt hij in een laatje welk nummer daar bij hoort.
Hij zet het nummer van die sticker erboven.

Baltie_Scannen1.jpg
Stickers scannen 1