Vaardigheden
Blz.handl.
Ik kan ...
goed
Niveau 1Program-New
8
op de juiste wijze met een Baltieprogramma beginnen.

Opslaan als BPR
8
een programma met de juiste naam opslaan in de eigen map.

Downloaden
9
een programma van de Wiki downloaden.

Openen als BPR
9
een BPR-bestand openen en opslaan.

Vooruit, Linksom, Rechtsom
11
Baltie over het scherm laten bewegen.

Pauze
12
het pauze-pictogram aan het eind van het programma gebruiken.

Stickers plakken

een sticker selecteren uit de stickermap en die op de juiste plek plakken.

Spatie
13
de spatie gebruiken om fouten te voorkomen.

Enter
13
korte programmaregels maken.

Snelheid
11
Baltie in verschillende snelheden laten bewegen.

Niveau 2Toverwolk
5
Baltie stickers laten plakken met en zonder toverwolk.

Herhaal
14
met accolades handelingen laten herhalen.

Transparantie
15
Baltie één of alle sticker(s) transparant laten plakken.

Pauze
12
een pauze inlassen of met dit pictogram systematisch naar een fout zoeken.

Commentaar
17
toelichtingen toevoegen.

Onzichtbaar/zichtbaar
5
Baltie tijdelijk onzichtbaar maken.

Niveau 3Meer achtergronden
18
verschillende achtergronden gebruiken.

Ander figuur
16
Baltie in een ander figuurtje veranderen.

Opslaan als BZIP
22
een programma als BZIP opslaan.

Uploaden
23
een programma als BZIP uploaden op de Wiki.

Regelcommentaar
17
een programmaregel tijdelijk uitschakelen.

Teksten
26
een tekst op het scherm plaatsen.

Positie
27
teksten, Baltie en stickers op een bepaalde plek op het scherm plaatsen

Niveau 4Openen als BZIP
10
een BZIP bestand openen en opslaan.

IF
28
een ALS-DAN statement gebruiken.

Variabelen
29
waarden opslaan in variabelen (laatjes).

Helpers
31
subroutines (Helpers) gebruiken.

Niveau 5Positie Baltie

bepalen op welke plek Baltie staat.

Positie muis

bepalen op welke plek met de muisaanwijzer is geklikt.

Tijd

bijhouden hoe lang iets duurt in een programma.

Animatie

iets laten bewegen zonder Baltie te gebruiken.

Random number

het programma willekeurige nummers laten "bedenken".

Stickers

geavanceerde sticker-commando's gebruiken.

Overige onderwerpen.

SGP-Paint
19
met SGP Paint zelf achtergronden maken en deze in mode 3 gebruiken.

Geluid
24
geluidsfragmenten gebruiken.

Geluid opnemen
25
zelf geluidsfragmenten opnemen.

Stickers
32
Stickers kopiëren, wijzigen, maken en toevoegen aan andere programma's.